Goeiedag,
hoe kunnen we je helpen?

Hoe genereer ik een overzicht van onkostennota's in Lia?

Maak je gebruik van de onkostenmodule in Lia, dan kun je eenvoudig een overzicht genereren van de onkostennota's van je medewerkers.  

 

Overzicht onkostennota's

 • Als beheerder kan je een overzicht downloaden van de onkostennota's van alle medewerkers.
 • Als leidinggevende kun je een overzicht downloaden van de onkostennota's van de medewerkers binnen je team.
 • Als medewerker kun je een overzicht van je eigen onkostennota's.

 

In het overzicht vind je volgende info terug:

 • Medewerker: naam medewerker voor wie de onkost werd aangevraagd
 • Team: indien van toepassing, het team waartoe de medewerker behoort
 • Type: het type onkost dat de medewerker heeft gekozen, bijvoorbeeld restaurant, kilometervergoeding, enzovoort
 • Datum: datum die de medewerker heeft meegegeven bij de ingave van de onkost
 • Omschrijving: indien de medewerker een omschrijving heeft toegevoegd, vind je deze terug in het overzicht
 • Bedrag: het opgegeven bedrag 
 • Aantal km: in geval van kilometervergoeding wordt het aantal opgegeven kilometers vermeld
 • Status: 
  • In aanvraag: de aanvraag werd ter goedkeuring naar de leidinggevende gestuurd
  • Goedgekeurd: de leidinggevende of de beheerder heeft de aanvraag goedgekeurd
  • Uitbetaling maand x: maand waarin de onkost werd doorgegeven naar het sociaal secretariaat ter uitbetaling
 • Loonperiode: maand waarin de onkost werd uitbetaald
 • Aangevraagd door: de naam van de persoon die de onkost heeft geregistreerd
 • Behandeld door: de naam van de leidinggevende of beheerder die de aanvraag behandelde
 • Reden voor goedkeuring/afkeuring: optionele reden die de leidinggevende of beheerder meegaf bij het behandelen van de aanvraag
Terug