Waar vind ik mijn vakantieattest terug?

Heb je jouw vakantieattest nodig om voor te leggen aan je huidige werkgever, dan moet je die opvragen bij jouw vorige werkgever. 


Wat is een vakantieattest?

Het vakantieattest ontvang je als bediende automatisch van je vorige werkgever, samen met een C4. De attesten vermelden hoeveel vakantiegeld je hebt ontvangen van je vorige werkgever en stelt je nieuwe werkgever in staat te berekenen op hoeveel vakantiedagen je recht hebt.

Arbeiders krijgen niet automatisch een vakantieattest van hun vorige werkgever gezien hun vakantiegeld wordt uitbetaald door een vakantiekas. Als arbeider moet je daarom wachten tot in de maand april/mei tot je een vakantieattest ontvangt van je vakantiekas. Een bewijs van je vorige werkgever met aantal gewerkte en gelijkgestelde dagen wordt soms aanvaard om een voorlopige inschatting te maken van je recht op vakantie


Vakantieattest aanvragen

Helaas kan je jouw attest niet opvragen via Liantis omwille van privacy. Als je een vakantieattest wenst, moet je contact opnemen met je vorige werkgever. Dit kan eenvoudig via een e-mail. Als hij het document niet ter beschikking heeft, kan hij dit aanvragen bij zijn klantenadviseur.