Waar vind ik mijn documenten terug?

Op My Liantis vind je onder Documenten alle documenten terug in verband met je sociale bijdragen, facturen, loonberekeningen, enz. 

Documenten

Ontvangen documenten

Onder Ontvangen documenten kan je alle documenten en bestanden raadplegen die het Liantis sociaal secretariaat voor jou opgemaakt heeft. 

Via Uitgebreid zoeken kan je per documenttype heel wat zaken terugvinden, waaronder: 

- Facturen

- Aangiftes

- Aanmaningen

- Loonoverzichten

- Fiche 281.10, 281.11, etc.

- Vakantieattesten

- Sociale balans


Documenten aanvragen

Vind je het document dat je zoekt niet terug in Ontvangen documenten? In de applicatie Documenten aanvragen kan je juridische en boekhoudkundige documenten opvragen bij het Liantis sociaal secretariaat. 

Je kan er heel wat attesten en vooropgestelde contracten aanvragen, waaronder: 

- Arbeidsreglementen

- Attesten (woon-werk, maaltijdcheques, fietsvergoeding, ...)

- Arbeidscontracten

- Bijlagen arbeidscontracten 

- Looncomponenten

Eens je de documenten hebt aangevraagd, zal je deze terugvinden in Ontvangen documenten. 


Payroll-rapporten

Via deze toepassing kan je rapporten opmaken op basis van gekende loon- en personeelsgegevens. Je vindt er uiteraard de traditionele rapporten, zoals:

- Personeelslijsten

- Effectieven

- Loongegevens en loonresultaten

Daarnaast heb je ook de mogelijkheid om beleidsinformatie te visualiseren. Zo kan je bepaalde rapporten in grafiekvorm opvragen.

Ik als zelfstandige

Fiscale attesten

Via deze toepassing open je de applicatie Liantis sociaal statuut. Je vindt er een overzicht van de beschikbare fiscale attesten van het sociaal verzekeringsfonds Liantis en het vrij aanvullend pensioen Liantis. Vervolgens klik je het attest aan om het downloaden te starten.

Mijn welzijn op het werk

Preventierapporten

Via de toepassing Preventierapporten maak je rapporten op over het welzijnsbeleid van jouw onderneming of organisatie. Preventierapporten was vroeger gekend als Provikmo Rapporten.