Waar kan ik een loopbaanattest terugvinden?

Een loopbaanattest is een overzicht van je loopbaan als zelfstandige. Zo’n attest komt van pas wanneer officiële instanties meer informatie over je loopbaan nodig hebben. Je loopbaanattest kan je op het My Liantis-platform verkrijgen.

 

Wat is een loopbaanattest? 

Een loopbaanattest geeft een overzicht van alle periodes waarin je aangesloten was of bent bij je sociaal verzekeringsfonds. Het bevat ook extra informatie zoals welk sociaal statuut je op elk moment had.

 

Wanneer heb ik een loopbaanattest nodig? 

Dit attest wordt meestal door een officiële instantie opgevraagd. Denk maar aan de RVA, je ziekenfonds, de gemeente...

 

Hoe kan ik een loopbaanattest bekomen?

Klanten bij Liantis sociaal verzekeringsfonds kunnen op eender welk moment zelf een loopbaanattest downloaden via de toepassing Mijn sociaal statuut op My Liantis, onder het thema Ik als zelfstandige.