Wat betekenen de groene bolletjes in mijn klantenlijst?

In je klantenlijst vind je een overzicht van je klanten terug. Naast de naam van de zelfstandig of onderneming vind je enkele bolletjes terug. Die kunnen grijs gekleurd zijn of groen. 

Groene en grijze bolletjes in je klantenlijst

De groene bolletjes in je klantenlijst duiden aan voor welke diensten binnen Liantis je toegang hebt tot de gegevens van je klant. 

Staat het bolletje op grijs? Dan betekent dat dat je momenteel nog geen toegang hebt tot de gegevens van de klant voor deze dienst. Dan kan je steeds de klant toevoegen aan je lijst of aansluiten via de knop Klant toevoegen in je klantenlijst. 

bol.PNG


Een klant aansluiten

Je sluit een klant snel en eenvoudig aan via de knop Klant toevoegen in je klantenlijst. 

Kies ervoor of je een zelfstandige (Liantis sociaal verzekeringsfonds) of een onderneming wil toevoegen. Geef het rijksregister- of ondernemingsnummer in en klik op Toevoegen. My Liantis gaat na of de klant reeds is aangesloten.

Als de klant reeds aangesloten is, kan je kiezen voor Toevoegen. De vertrouwde contactpersoon wordt op de hoogte gebracht. Hij/zij doet het nodige om de aansluiting te vervolledigen.

Als de klant nog niet is aangesloten, kan je kiezen voor Aansluiten en wordt de aansluitingsprocedure opgestart. 

*Let op: Als je een klant als zelfstandige wil aansluiten, wordt er een standaard bedenkingsperiode van 10 dagen ingecalculeerd. Pas hierna zal de klant zichtbaar worden in jouw klantenlijst. 


In een notendop

  • De groene bolletjes in je klantenlijst duiden aan voor welke diensten binnen Liantis je toegang hebt tot de gegevens van je klant. 
  • Je sluit een klant snel en eenvoudig aan via de knop Klant toevoegen in je klantenlijst.