Hoe gaat het Corona Overbruggingsrecht in zijn werk vanaf 2021?

Bij de start van de coronacrisis moest de overheid in allerijl een pakket steunmaatregelen voorzien. Omdat de crisis langer aansleept dan verwacht, werden de bestaande steunmaatregelen tegen het licht gehouden. Wie het moeilijk heeft door de coronacrisis, zal tot minstens 31 maart 2021 op steun kunnen blijven rekenen, maar wel onder gewijzigde voorwaarden:

 

In welke gevallen heb je recht op een uitkering in het kader van het crisis-overbruggingsrecht in 2021?

Minister Clarinval kondigt aan dat het nieuwe systeem uit drie pijlers bestaat:

Pijler 1: steun bij verplichte sluiting

Wie verplicht is zijn zaak te sluiten, heeft nog altijd recht op een crisis-overbruggingsuitkering. Het dubbel overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun zaak verplicht moeten sluiten werd alvast verlengd tot en met 28 februari 2021. De mogelijkheid bestaat dat deze regeling verlengd wordt tot 31 maart 2021, maar we wachten nog op een definitieve beslissing van de overheid hieromtrent. 

Er is, vergeleken met vorig jaar, wel een wijziging voor zelfstandigen die nog activiteiten verderzetten: zelfstandigen die verplicht moeten sluiten en nog andere activiteiten verderzetten (andere dan take-away, click and collect of het uitbaten van een nachtwinkel) en afhankelijken die nog eender welke activiteit verderzetten, hebben vanaf januari 2021 géén recht meer op de enkele uitkering crisis-OR. Ze moeten in dat geval een aanvraag indienen op basis van de 40% omzetdaling (Pijler 2).

Beperkt de verplicht geslotene zijn activiteiten wel tot take-away, click and collect of de uitbetaling van een nachtwinkel? Dan is er voor januari en februari nog steeds recht op het dubbel overbruggingsrecht. Hetzelfde geldt voor afhankelijken die hun zelfstandige activiteiten volledig onderbreken.

 

Pijler 2: steun bij een ernstige omzetdaling, ook wanneer je zaak openblijft

Daarnaast – maar niet tegelijkertijd – kan je vanaf 1 januari 2021 in de tweede pijler een uitkering ontvangen wanneer je door de coronacrisis een aanzienlijk deel van je inkomsten verliest. Daalde je omzet in de kalendermaand voorafgaand aan de maand waarvoor je steun vraagt met minstens 40% ten opzichte van diezelfde kalendermaand in 2019, dan heb je recht op een crisis-overbruggingsuitkering. Deze pijler vervangt de huidige relance-uitkering.

Elke zelfstandige zal de steun bij een ernstige omzetdaling kunnen aanvragen. Ook wanneer je onderneming nooit verplicht gesloten was (ook niet in de eerste golf). Je hoeft ook niet afhankelijk te zijn van een verplicht gesloten sector. Denk bijvoorbeeld aan vrije beroepen zoals kinesisten of zelfstandigen actief in de dienstensector, die soms een groot deel van hun klanten zien wegvallen omdat ze geen risico willen lopen. Die zelfstandigen konden sinds september geen crisis-overbruggingsuitkering meer genieten, maar kunnen in 2021 dus opnieuw op steun rekenen.

Belangrijk om te weten is wel dat je als starter – in tegenstelling tot de steun onder de eerste pijler bij verplichte sluiting – niet zomaar recht hebt op deze tweede pijler bij een ernstige omzetdaling:

  • Ben je 12 kwartalen of minder zelfstandige? Dan moet je voor minstens 2 van deze kwartalen je wettelijke voorlopige sociale bijdrage betaald hebben.
  • Ben je langer dan 12 kwartalen zelfstandige? Dan moet je minstens 4 van de 16 kwartalen voorafgaand aan het kwartaal waarin je de steun vraagt, daadwerkelijk hebben betaald.

 

Pijler 3: steun bij quarantaine of opvang van een kind

Wie zijn activiteiten voor minstens zeven opeenvolgende kalenderdagen volledig moet onderbreken omdat hij in quarantaine moet, heeft opnieuw recht op het crisis-overbruggingsrecht. Hetzelfde zal gelden wanneer je zeven dagen niet kan werken omdat je kind (jonger dan 18 jaar) niet naar een kinderdagverblijf of school kan, of omdat je zorgt voor een kind met een handicap dat door de coronamaatregelen niet bij de normale opvang of zorg terechtkan.

Opgelet, in dat geval ontvang je doorgaans geen volledige maanduitkering, maar wordt een weekuitkering toegekend voor elke periode van zeven dagen onderbreking.

 

Hoe vraag je de overbruggingsrecht-uitkering aan?

Je kan het overbruggingsrecht of de relance-uitkering aanvragen via Mijn sociaal statuut. We rekenen erop dat je vanaf 1 februari via My Liantis je aanvraag zal kunnen indienen voor de maanden januari en februari.

Heb je momenteel nog geen toegang tot My Liantis? Registreer je dan op liantis.be/myliantis met behulp van je eID of itsme-app. Op basis van je e-mailadres wordt automatisch een gebruikersnaam aangemaakt.

 

In een notendop

  • Het dubbel overbruggingsrecht werd verlengd tot en met februari 2021 - met eventueel verlenging tot en met maart 2021.

  • Vanaf 1 januari 2021 kunnen ook ondernemingen die niet verplicht gesloten werden aanspraak maken op steun (de enkel uitkering) bij een ernstige omzetdaling van minimum 40 procent. 

  • Alle informatie over de nieuwe regeling vind je hier
  • Dien je aanvraag in via My Liantis > Mijn sociaal statuut > Corona