Waar kan ik mijn contactgegevens wijzigen?

Je kan steeds je contactgegevens wijzigen op My Liantis in de toepassing Mijn sociaal statuut onder het thema Ik als zelfstandige.

*Let op: Het adres dat opgenomen wordt in de KBO-databank laten wijzigen kost 90,5 euro. Als je binnenkort verhuist, kan het interessant zijn om je domicilie-adres reeds te wijzigen naar het nieuwe adres.