Wat vind ik terug onder het thema Medewerkers?

Onder Medewerkers vind je toepassingen en tools terug die je nodig hebt om je medewerkers te beheren.

Organisatie

Beheer de afdelingen en teams binnen jouw organisatie.

Prestaties doorsturen 

Bezorg de maandelijkse prestaties van je medewerkers aan Liantis sociaal secretariaat.

Collectieve verlofperiodes 

Beheer de collectieve verlofperiodes in jouw onderneming of organisatie.

Opleidingen 

Ontdek het opleidingsaanbod via Liantis.

Medewerkers uitbetalen 

Betaal de lonen en voorschotten van uw medewerkers.

Afwezigheidscontroles 

Op jouw verzoek stuurt Liantis afwezigheidscontrole een controlearts op pad. Deze arts bezoekt je medewerker aan huis en bezorgt je uiterlijk de volgende dag een verslag.

Dimona 

De Dimona-aangifte bij de RSZ is verplicht bij het in dienst treden of uit dienst gaan van werknemers in de publieke en private sector. Wij maken het je makkelijk met Liantis Online en zorgen voor administratieve opvolging.

Opleiding registreren

Registreer opleidingen in de sociale balans van je onderneming.

Loonbonus

Door de loonstop kan je buiten de normale indexaanpassingen en de normale baremaverhogingen geen loonsverhoging toekennen. Jouw medewerkers zijn je belangrijkste troef. Beloon hen daarom voor hun harde werk met een competitief loon én leuke extra’s.

Tijdsregistratiebestanden

Laad jouw tijdsregistratiebestanden op.

Personeelsbegroting

Krijg een accurate inschatting van je personeelskosten op basis van actuele loongegevens
Daarnaast zijn er ook een aantal tools beschikbaar.

Bruto-netto calculator (de basisversie)

Liantis laat je zien hoe de loonberekening werkt en hoe je van brutoloon naar nettoloon moet rekenen.

Opzegtermijn bij ontslag

Bereken de opzegtermijn en verbrekingsvergoeding wanneer je een medewerker wil ontslaan.

Vakantierecht

Bereken op hoeveel vakantiedagen een medewerker recht heeft.

Mobiliteitsvergoeding

Bereken de vergoeding waarop een medewerker die een bedrijfswagen inruilt recht heeft.