Hoe maak ik een printscreen?

Volgen

Je kan via een aantal methodes een printscreen maken zodat je deze kan bijvoegen bij je vraag aan My Liantis Support. Hieronder volgen twee eenvoudige methodes voor de pc.

Printscreen maken

Gebruik de app 'Knipprogramma'

Zoek op knipprogramma in het zoekveld bij de startknop.

De printscreen-toets (PrtScr)

  • Druk tegelijk op de printscreen-toets en de ALT-toets voor een afdruk van het actieve venster.
  • Druk tegelijk op de printscreen-toets en de toetscombinatie Win-SHIFT-S voor een schermafdruk van een zelfgekozen gedeelte.

 

 

Hoe kan je de printscreen gebruiken?

De computer plaatst de schermafdruk als afbeelding op het virtuele klembord van je computer. Je plakt de printscreen eenvoudig in een document of bewerkingsprogramma met de toetscombinatie CTRL-V of Win-V.

Met de toetscombinatie Win-PrintScreen wordt de schermafdruk direct als PNG-bestand opgeslagen in de map Afbeeldingen\Schermopnamen. Deze functionaliteit is erg handig wanneer je meerdere screendumps snel achter elkaar maakt.

Wil je de schermafdruk toevoegen aan een e-mail? Je kan de printscreen alleen tussen de tekst plakken wanneer je het e-mailbericht in HTML opmaakt.


In een notendop

  • Via het knipprogramma
  • Via de printscreen toets in combinatie met de ALT-toets
  • Via de printscreen toets in combinatie met Win-SHIFT-S
  • Plak de printscreen vanuit je virtuele klembord met CTRL-V in je document