FOUT: Geen rijksregisternummer - Loon bedrijfsleider

Context

mceclip0.png

 

Binnen de berekentool Loon Bedrijfsleider kan het zijn dat volgende foutmelding optreedt. De klant kan dus niet meer verder in de tool. Dit komt omdat het rijksregisternummer ontbreekt in usermanagement. 

 

Oplossing

Het is noodzakelijk dat het rijksregisternummer ingevuld is in usermanagement om gebruik te maken van de tool loon bedrijfsleider. Je vraagt dus best terugkoppeling aan de klant wat zijn rijksregisternummer is. 

Nadat je een terugkoppeling hebt gekregen van de klant, kan je het rijksregisternummer ingeven in usermanagement. 

Dit doe je door naar usermanagement te gaan. Onder persoonlijke gegevens vind je het kader  rijksregisternummer terug. In dit kader vul je het rijksregisternummer in dat je gekregen hebt van de klant. 

mceclip0.png

Klik op Wijzigingen opslaan om de gegevens op te slaan. 

mceclip1.png

Voorbeeldtekst 

Beste xxx 

We hebben je mail goed ontvangen. 

Op dit moment is er geen rijksregisternummer gekoppeld aan jouw account, dit zorgt ervoor dat er een fout is opgetreden. 

Geef je ons jouw rijksregisternummer door? Dan kunnen we het nodige doen zodat er geen foutmelding meer is. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cher xxx

Nous avons bien reçu votre mail.

Pour le moment, il n'y a pas de numéro de registre national lié à votre compte, ce qui a provoqué cette erreur.

Veuillez-nous communiquer votre numéro national? Puis nous pouvons faire la modification nécessaire pour que l'erreur ne se reproduise plus.