Goeiedag,
hoe kunnen we je helpen?

Hoe worden sociale bijdragen van zelfstandigen berekend?

Als zelfstandige betaal je elk kwartaal sociale bijdragen. Die bijdragen worden berekend op basis van je netto belastbaar beroepsinkomen als zelfstandige van dat jaar. De sociale bijdragen van 2021 worden dus berekend op basis van je inkomen van 2021, de bijdragen van 2022 op je inkomen van 2022, enzovoort.

 

Voorlopige bijdragen

Je netto belastbaar beroepsinkomen is gelijk aan je bruto-inkomsten, min je beroepskosten, je betaalde sociale bijdragen (mag je dus aftrekken) en ook de premies betaald in het kader van een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen.

Aangezien je werkelijk netto belastbaar inkomen pas na een tweetal jaar officieel wordt vastgesteld door de overheid, betaal je in eerste instantie voorlopige bijdragen en volgt er daarna een herziening. Pas dan ken je je definitieve sociale bijdragen.

Inkomensgrenzen sociale bijdragen

Voor de meeste zelfstandigen geldt een bijdrage van 20,5% op jaarbasis voor het inkomen tot 63.297,86 euro. Voor gepensioneerden met een zelfstandige activiteit is dit 14,70%. Op het deel van het inkomen tussen 63.297,86 euro en 93.281,01 euro is het bijdragepercentage voor alle zelfstandigen 14,16% op jaarbasis. Op het inkomen dat 93.281,01 euro overschrijdt, ben je geen sociale bijdragen verschuldigd.

Specifieke regels naargelang de situatie

Zelfstandigen in hoofdberoep zijn steeds minstens een wettelijk bepaalde minimumbijdrage verschuldigd. In 2022 bedraagt deze 780,92 euro per kwartaal, wat overeenstemt met een netto belastbaar jaarinkomen van 14.658,44 euro.

Ligt je inkomen als zelfstandige in hoofdberoep lager dan dit bedrag, dan betaal je toch 780,92 euro per kwartaal. Bepaalde zelfstandigen in hoofdberoep (de ‘primostarters’) komen in aanmerking voor een lagere minimumbijdrage gedurende maximum vier kwartalen.

Sociale bijdragen voor zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerden met een zelfstandige activiteit zijn dan weer geen sociale bijdragen verschuldigd als het inkomen als zelfstandige onder een bepaalde grens blijft.

Hoe bereken je zelf je sociale bijdragen?

Wil je als starter of als zelfstandige zelf je sociale bijdragen eens berekenen, dan heb je daar deze informatie voor nodig:

  • De exacte datum waarop je zelfstandige activiteiten van start gingen.
  • Je verwacht netto belastbaar inkomen (het inkomen vanaf het begin van dit jaar of vanaf je startdatum tot en met 31 december van dit jaar of de datum van stopzetting van je activiteit).
Voorbeeld: Schat je op een jaar 52.000 euro te verdienen, dan bedraagt de overeenstemmende bijdrage 10.660 euro. Dat betekent dat je per kwartaal 2.665 euro betaalt. Hierbij komt nog een beheerskost van 3,95%.

 

Wil je weten hoeveel sociale bijdragen je moet betalen? Laat het berekenen door een expert.

Bereken het hier
Terug