Goeiedag,
hoe kunnen we je helpen?

Kan ik mijn sociale bijdragen verhogen?

Elk kwartaal betaal je als zelfstandige een sociale bijdrage. Dit zijn voorlopige bedragen. Om je definitieve sociale bijdragen van eender welk jaar te berekenen, moet je netto belastbaar inkomen van dat jaar gekend zijn. Dat wordt doorgaans twee tot drie jaar later officieel vastgesteld door de belastingdienst.

 

Voorlopige bijdragen voor starters

Startende zelfstandigen betalen gedurende de eerste 3 jaar een forfaitair bepaalde voorlopige bijdrage. Ben je al meer dan 3 jaar aan de slag, dan worden de voorlopige bijdragen van een bepaald jaar berekend op basis van je netto belastbaar inkomen van 3 jaar voordien.

Vermoed je dat je definitieve bijdragen (veel) hoger liggen dan de voorlopige bijdragen die je aangerekend worden en wens je hierop te anticiperen? Dat kan, door vrijwillig hogere voorlopige bijdragen te betalen.

Waarom je sociale bijdragen verhogen of verlagen?

Weet je nu al dat je inkomen hoger zal zijn dan het inkomen waarop je voorlopige bijdragen berekend worden, en wil je voorkomen dat je over twee tot drie jaar veel moet bijbetalen, dan heb je de mogelijkheid om je voorlopige sociale bijdragen te optimaliseren.

Voorbeeld: Veerle is zelfstandige in hoofdberoep en klokte in 2019 af op een netto belastbaar inkomen van 25.000 euro. De voorlopige bijdragen van 2022 worden berekend op basis van dat bedrag (3 jaar geleden). Voor 2022 haalt ze een grote opdracht binnen en verwacht ze 40.000 euro aan inkomsten. Dat is goed nieuws, maar ze weet ook dat haar in in 2024 of 2025 een herziening van de sociale bijdragen wacht. Ze geeft het verwachte inkomen door aan Liantis en haar voorlopige kwartaalbijdragen worden meteen aangepast.

Hogere sociale bijdrage fiscaal interessant

Door in 2022 een verhoogde voorlopige bijdrage te betalen, vermijdt Veerle dat ze later een groot bedrag aan sociale bijdragen moet bijbetalen. Bovendien zijn de bijdragen die zij in 2022 betaalt integraal fiscaal aftrekbaar als beroepskost.

Door een hogere voorlopige bijdrage te betalen in 2022 , kan zij in 2022 dus meer kosten in mindering brengen. Hierdoor daalt haar netto belastbaar inkomen, waardoor ze minder personenbelasting, maar ook lagere definitieve bijdragen verschuldigd zal zijn voor 2022 .

Tip: Als zelfstandige is het altijd interessant om te bekijken of je niet meer kosten kan maken, bijvoorbeeld door te sparen voor je pensioen.

Je sociale bijdragen verlagen

Het is ook mogelijk om je voorlopige bijdragen te verlagen, maar hier zijn een aantal voorwaarden aan verbonden en je moet bewijzen dat de verlaging gerechtvaardigd is.

De voorwaarden:

  • Je inkomsten moeten gedaald zijn ten opzichte van drie jaar eerder.
  • En je moet de lagere inkomsten ook kunnen bewijzen met objectieve stukken.

 

Zit je met vragen over je sociale bijdragen? Laat je adviseren door een expert.

Contacteer ons

Terug