Goeiedag,
hoe kunnen we je helpen?

Ik ben ziek als zelfstandige, waar kan ik op rekenen?

Als je ziek bent of een ongeval hebt gehad waardoor je jouw zelfstandige activiteit niet kan uitoefenen, ben je arbeidsongeschikt en heb je recht op een uitkering via je ziekenfonds. Tenminste, als je aan de voorwaarden voldoet.

Wat zijn de voorwaarden voor een uitkering? 

  • Als zelfstandige kan je vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid aanspraak maken op een uitkering, op voorwaarde dat je tijdig aangifte deed bij je arts en bij je ziekenfonds en op voorwaarde dat je minstens 8 opeenvolgende dagen arbeidsongeschikt blijft. Ben je minder dan acht opeenvolgende dagen arbeidsongeschikt, dan heb je geen recht op een uitkering.
  • Je werd arbeidsongeschikt verklaard door je arts. Je vulde samen met je arts het formulier ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ in. Dat formulier vind je op de website van je ziekenfonds. 
  • Je dient het ingevulde formulier ‘Getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ in bij je ziekenfonds zodat je arbeidsongeschiktheid erkend kan worden. Dat doe je binnen de 7 kalenderdagen vanaf het moment dat je arbeidsongeschikt bent.
TIP: Deponeer je aangifte niet in de brievenbus van je ziekenfonds. De datum van de aangifte wordt geverifieerd aan de hand van de poststempel of de datum waarop je de aangifte hebt afgegeven in het kantoor van je ziekenfonds.
  • Je sociale bijdragen van het tweede en derde kwartaal voorafgaand aan de start van je arbeidsongeschiktheid zijn ‘in regel’. Je bijdragen en eventuele verhogingen moeten betaald of vrijgesteld zijn. Wanneer de periode van arbeidsongeschiktheid begint in de tweede of derde maand van het kwartaal, moet je ervoor zorgen dat de bijdrage van het kwartaal zelf eveneens in regel is. 

Hoeveel bedraagt de uitkering als ik arbeidsongeschikt bent?

Het bedrag van je uitkering bij arbeidsongeschiktheid hangt af van je gezinssituatie:

  • Met gezinslast: 68,88 euro per dag 
  • Alleenstaande: 54,85 euro per dag
  • Samenwonend: 42,07 euro per dag

Zaterdagen gelden ook als een vergoedbare dag. Je hebt dus recht op zes daguitkeringen per week.

OPGELET: Dit zijn de bedragen voor zelfstandigen. Ben je zelfstandige in bijberoep, dan bouw je rechten op als werknemer of als ambtenaar. In dat geval gelden er andere regels en bedragen. Contacteer je ziekenfonds voor meer info.

Opnieuw aan de slag?

Hervat je het werk op de eerste werkdag na de einddatum van je arbeidsongeschiktheid, dan hoef je niets te doen: het ziekenfonds zet je uitkeringen automatisch stop.

Wil je opnieuw aan het werk voor de einddatum van je arbeidsongeschiktheid of na een periode van invaliditeit? Dan moet je jouw ziekenfonds tijdig een bewijs van arbeidshervatting bezorgen. Dat document vind je op de website van je ziekenfonds.

Terug