Goeiedag,
hoe kunnen we je helpen?

Op hoeveel vakantiedagen hebben werknemers recht?

Je werknemers bouwen niet alleen wettelijke vakantiedagen op, maar hebben ook recht op extra vakantie via bijzondere verlofstelsels, zoals tijdskrediet. Een overzicht.

 

Wettelijke vakantiedagen voor werknemers

De meeste voltijdse werknemers hebben recht op vier weken jaarlijkse betaalde vakantie (link: https://www.liantis.be/nl/personeelsbeleid/vakantie/wettelijke-vakantiedagen). Voor pas afgestudeerden en vijftigplussers die na inactiviteit opnieuw aan de slag gaan, gelden speciale regelingen met respectievelijk de jeugdvakantie en seniorvakantie.

Vakantie op basis van het afgelopen jaar

In de privésector hangt de hoeveelheid wettelijke vakantie af van het aantal gewerkte dagen tijdens het voorbije kalenderjaar (het ‘vakantiedienstjaar’).

Er bestaan nog steeds enkele verschillen in de berekeningswijze van wettelijke vakantie voor arbeiders en bedienden. Voor bedienden kun je als werkgever een snelle indicatie krijgen via de Liantis-berekeningstool voor vakantie. Het aantal vakantiedagen voor arbeiders kun je als werkgever nagaan via de website van de Sociale Zekerheid.

Speciale vakantieregelingen voor jongeren en 50-plussers

Jongeren die net beginnen te werken, hebben nog geen vakantierechten opgebouwd. Daarom kunnen ze rekenen op jeugdvakantiedagen. Daarbij zorgt de RVA voor een uitkering die 65% van het brutoloon van de werknemer bedraagt. Hierbij wordt het brutoloon wel begrensd tot 2.297,90 euro per maand.

Vijftigplussers die na een periode van werkloosheid of ziekte opnieuw aan de slag gaan, kunnen op hun beurt gebruikmaken van seniorvakantie. Ook hier voorziet de RVA in een uitkering van 65% van het brutoloon van de werknemer in kwestie.

Lees hier alles over wettelijke vakantiedagen.

Extra verlof via bijzondere verlofstelsels

Naast de wettelijke vakantie bestaan er nog verschillende stelsels voor bijzonder verlof. Je medewerkers kunnen hier een beroep op doen voor zorgtaken, opleidingen, noodgevallen of speciale gebeurtenissen. Een beknopt overzicht van de types bijzonder verlof:

  • Klein verlet, voor speciale gebeurtenissen en omstandigheden.
  • Tijdskrediet en loopbaanonderbreking, voor zorgtaken of een opleiding.
  • Familiaal verlof, sociaal verlof of verlof om dwingende redenen.
  • Politiek verlof, voor de uitoefening van een politiek mandaat.
  • Ouderschapsverlof, een vorm van loopbaanonderbreking.
  • Vaderschapsverlof, voor kersverse vaders.
  • Moederschapsverlof, voor zwangere of pas bevallen vrouwen.

Op zoek naar een gedetailleerd overzicht met extra uitleg per soort verlof? Lees de blog over bijzondere verlofstelsels.

Bereken de vakantiedagen van je bedienden

Snel berekenen op hoeveel vakantiedagen jouw bedienden recht hebben? Dat doe je eenvoudig met de berekeningstool voor vakantie van Liantis.

 

Vragen over de vakantiedagen voor jouw werknemers?

Contacteer ons
Terug