Goeiedag,
hoe kunnen we je helpen?

Hoe worden vakantiedagen berekend?

Je werknemers hebben recht op een bepaalde hoeveelheid wettelijk vastgelegde vakantie. Hoeveel vakantie elke werknemer in de privésector precies mag nemen, hangt af van het aantal dagen dat hij of zij in het jaar voordien heeft gewerkt - het zogenaamde vakantiedienstjaar. Een werknemer die in dat vakantiedienstjaar voltijds tewerkgesteld was, heeft doorgaans recht op vier weken (twintig dagen) vakantie per jaar.

 

Bereken online de vakantiedagen voor bedienden

Met de handige online tool van Liantis bereken je eenvoudig zelf op hoeveel vakantie één van je werknemers in het bediendenstatuut recht heeft. De tool houdt onder andere rekening met de tewerkstellingsbreuk en de reeds opgenomen vakantiedagen. Zo krijg je als werkgever een snelle indicatie van de resterende vakantiedagen van je medewerkers.

Vakantiedagen voor arbeiders

Hoewel het eenheidsstatuut voor arbeiders en bedienden al sinds 2014 van kracht is, verloopt de vakantieberekening voor arbeiders nog op een andere manier. Werknemers in het arbeidersstatuut kunnen hun vakantiesaldo raadplegen op de website van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Vakantiedagen berekenen voor jongeren en 50-plussers

Jongeren die nog maar net deel van de arbeidsmarkt uitmaken, hebben nauwelijks of geen recht op vakantie volgens het normale vakantiestelsel. Voor hen werd de jeugdvakantie in het leven geroepen. Ook voor vijftigplussers en werknemers die na langdurige afwezigheid opnieuw aan de slag gaan, bestaat een uitzonderingsregeling.

 

Hulp nodig bij de berekening van de vakantiedagen voor je werknemers? Liantis helpt je.

Neem contact op
Terug