Goeiedag,
hoe kunnen we je helpen?

Wat kost een jobstudent?

Neem je een jobstudent in dienst, dan ben je als werkgever vrijgesteld voor de inhouding van bedrijfsvoorheffing en betaal je een verlaagd RSZ-tarief. Het systeem biedt dus een voordelige manier om goedkoop extra werkkrachten in te schakelen op drukke momenten of tijdens piekperiodes in je bedrijf.

 

De kostprijs van een jobstudent

Het uurloon van een jobstudent wordt berekend op basis van het baremaloon in jouw sector. Dat loon kun je eenvoudig navragen bij je sociaal secretariaat. Ook een woon-werkvergoeding is in principe van toepassing als je gewone werknemers daar recht op hebben.Je betaalt enkel een RSZ-solidariteitsbijdrage van 5,43% op het brutoloon van de jobstudent. Die laatste draagt op zijn beurt een RSZ-bijdrage van slechts 2,71% af. Je moet het loon van de jobstudent niet verminderen met bedrijfsvoorheffing.

Voorwaarden voor statuut jobstudent

Aan de fiscaal voordelige regeling voor jobstudenten is een belangrijke voorwaarde verbonden: je student mag niet meer dan 600 uur werken op jaarbasis. Werkt je jobstudent toch meer, dan wordt hij of zij beschouwd als werkstudent en is het gewone RSZ-tarief van ongeveer 32% van toepassing. Ook je werkstudent zal in dat geval een stuk meer moeten afdragen: hij of zij betaalt dan de gewone werknemers-RSZ-bijdrage van 13,07% en de gewone bedrijfsvoorheffing . Het statuut van werkstudent geeft wel recht op vakantiegeld op basis van de gepresteerde uren doorheen het jaar.<span ">Op onze blog lees je hoeveel uren een jobstudent mag werken.

Overige aandachtspunten

Zorg er zeker voor dat de werkkracht die je op het oog hebt in aanmerking komt voor het statuut van jobstudent. De twee belangrijkste criteria daarvoor zijn de minimale leeftijd en de inschrijving als student in een officiële onderwijsinstelling. Lees de blog met alle aandachtspunten.

 

Hulp nodig bij de administratieve opvolging van je jobstudent?
Terug