Goeiedag,
hoe kunnen we je helpen?

Moet ik een werknemer outplacement aanbieden?

Moet je een werknemer laten gaan? Dan ben je in sommige gevallen verplicht om outplacement aan te bieden. Het doel: je ontslagen medewerker zo snel mogelijk aan een passende nieuwe job helpen, in loondienst of als zelfstandige.

 

Wat is outplacement?

Outplacement is een begeleidingstraject waarbij ontslagen werknemers binnen een zo kort mogelijke termijn aan een passende nieuwe job worden geholpen, of waarbij ze starten als zelfstandige. Hoe zo’n traject eruit ziet, hangt af van de aanbieder.

Outplacementbegeleiding: wettelijke regeling

De algemene regeling stelt dat medewerkers met een verbrekingsvergoeding of een opzegtermijn van dertig weken of meer recht hebben op outplacement:

  • Medewerkers die een dergelijke opzegtermijn moeten presteren, moet je binnen de vier weken na aanvang van hun opzeggingstermijn outplacement aanbieden.
  • Medewerkers met een opzegvergoeding (verbrekingsvergoeding) moet je een aanbod voor outplacement doen binnen de 15 kalenderdagen nadat de arbeidsovereenkomst beëindigd is.

Medewerkers met minder dan dertig weken opzegvergoeding kunnen toch in aanmerking komen voor outplacementbegeleiding. Dit is het geval voor medewerkers die:

  • niet om een dringende reden ontslagen worden;
  • op het ogenblik van het ontslag minstens 45 jaar oud zijn;
  • én minstens één jaar ononderbroken dienstanciënniteit hebben bij de werkgever.

Indien van toepassing, moet het je het aanbod doen binnen de 15 kalenderdagen nadat de arbeidsovereenkomst beëindigd is.

Beroep je je als werkgever op ‘medische overmacht’ om een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst, ben je verlicht om ook outplacement aan te bieden.

 

Een vraag over een nakend ontslag? Neem contact met ons op.

Contacteer ons
Terug