Goeiedag,
hoe kunnen we je helpen?

50 of meer werknemers in je bedrijf: wat zijn je verplichtingen als werkgever?

Zodra je bedrijf de kaap van 50 personeelsleden bereikt, moet je als organisatie aan enkele extra voorwaarden voldoen op gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheid. Hieronder de belangrijkste aandachtspunten voor bedrijven met gemiddeld tussen 50 en 100 werknemers.

 

Sociale verkiezingen en Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk (CPBW)

Zodra je als bedrijf gemiddeld minstens 50 mensen tewerkstelt, moet je sociale verkiezingen organiseren. In die verkiezing stemmen werknemers over hun vertegenwoordiging in het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of CPBW. Dat is een paritair samengesteld overlegorgaan dat waakt over het welzijn van je werknemers. Concreet betekent dat onder andere het volgende:

 • controle op toepassing van de wetten over preventie op het werk,
 • advies over en controle op het globaal vijfjarenpreventieplan (GPP) en Jaarlijks Actieplan (JAP),
 • aanbreng van initiatieven voor meer welzijn op de werkvloer.

Sociale verkiezingen vinden elke vier jaar plaats in het hele land: de eerstvolgende stembusgang hiervoor staat gepland van 11 tot en met 24 mei 2020. Ook als niemand in je bedrijf actief om een CPBW vraagt, ben je nog steeds verplicht om er één op te richten. De administratieve geldboetes voor niet-naleving van de regels starten vanaf 24.000 euro en kunnen nog een heel stuk oplopen.

Lees alles over het hoe en waarom van sociale verkiezingen in de blog.

Overige verplichtingen

De sociale verkiezingen voor het CPBW zijn niet het enige waar je bij de groei van je bedrijf naar gemiddeld 50 of meer werknemers rekening mee moet houden. Een overzicht:

 • vakbondsafvaardiging
  Je bent verplicht om een vakbondsafvaardiging of syndicale delegatie op te richten. Die verdedigt de belangen van je werknemers.
 • financiële steunmaatregelen
  Enkele ondersteunende maatregelen zijn niet langer van toepassing zodra je bedrijf meer dan 50 werknemers telt.
 • startbaanverplichtingen
  Volgens de zogeheten jongerenverplichting moet je elk jaar een minimumpercentage aan startende jongeren aan te werven. In de non-profit gaat het over 1,5%, in de privésector 3%.
 • preventieadviseur psychosociale aspecten verbonden aan een interne of externe dienst
  Elk bedrijf beschikt verplicht over een preventieadviseur. Groeit je organisatie naar 50 of meer werknemers, dan moet je als werkgever beslissen of je die taak intern of extern toevertrouwt. Daarvoor heb je ook weer het akkoord van het CPBW nodig.
 • gedetailleerde analyse van de bezoldigingsstructuur

De wetgeving rond de loonkloof zorgt voor extra administratieve verplichtingen voor sommige werkgevers. Alle ondernemingen met ten minste 50 werknemers moeten een gedetailleerde analyse van de bezoldigingsstructuur binnen de onderneming opstellen. In principe moet het analyseverslag om de twee jaar worden opgesteld.

 

Groeit je bedrijf naar 50 of meer personeelsleden? Liantis helpt je bij het nakomen van je nieuwe verplichtingen.

Neem contact op
Terug