Goeiedag,
hoe kunnen we je helpen?

Wat is een jaarlijks actieplan en wanneer moet je dit opstellen?

Een jaarlijks actieplan is een belangrijk document binnen je welzijnsbeleid. In het jaarlijks actieplan (JAP) beschrijf je concreet welke actiepunten je het komende jaar zal uitvoeren om risico’s in je bedrijf uit te schakelen of te beperken.

 

Wie moet het plan opstellen?

Je bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor het jaaractieplan (JAP). Om tot een goed plan te komen dat draagvlak kent in je bedrijf, betrek je de leden van de hiërarchische lijn en de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Ook raadpleeg je het comité voor preventie en bescherming op het werk: je mag het jaaractieplan namelijk pas gaan uitvoeren na advies van het CPWB, de vakbondsafvaardiging of via rechtstreekse participatie van je medewerkers.

Timing Jaarlijks actieplan

Het advies over het jaarlijks actieplan (JAP) van het volgende jaar moet verleend zijn vóór 1 november van het lopende kalenderjaar. Je legt het ter advies voor aan het CPBW (comité voor preventie en bescherming op het werk), aan de vakbondsafvaardiging of via directe participatie aan alle werknemers. Na eventuele aanpassingen, treedt het jaaractieplan tot slot in werking vanaf 1 januari.

Hoe zit het jaarlijks actieplan ingebed in je welzijnsbeleid?

Het startpunt voor elk welzijnsbeleid is een algemene risicoanalyse. Hierbij breng je de sterktes en zwaktes op vlak van veiligheid en gezondheid in jouw onderneming in kaart. Vervolgens werk je preventiemaatregelen uit waarmee je de pijnpunten kan aanpakken. Deze bundel je in je (vijfjaarlijks) globaal preventieplan (GPP). Tot slot distilleer je uit dit globaal preventieplan een jaarlijks actieplan (JAP) waarmee je concreet aan de slag kan.

Hoe pak je dit best aan?

Liantis beschikt met het platform Mijn Welzijn op het Werk over een unieke tool waarmee je vlot een algemene risicoanalyse, een globaal preventieplan en een jaarlijks actieplan kan genereren. Ben je aangesloten bij Liantis preventie & welzijn, maar heb je nog geen toegang tot Mijn Welzijn op het Werk? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je klantenadviseur.

 

Lees alle details over hoe je jaaractieplan eruit moet zien.

Ontdek ze hier
Terug