Goeiedag,
hoe kunnen we je helpen?

Hoe kan ik mijn werknemers beschermen tegen asbest?

800 doden per jaar: een trieste balans na decennia intensieve asbestverwerking in ons land. En het eind is voorlopig nog niet in zicht. Als werkgever heb je dan ook een bijzondere verantwoordelijkheid om je werknemers te vrijwaren van blootstelling aan asbest. Maar wat moet je daarvoor precies doen?

 

Asbest is toch verboden?

Asbest is sinds 1998 verboden in ons land. Tot die tijd was het een bijzonder populair bestanddeel van heel wat bouwmaterialen. Je kon het terugvinden in isolatie, gipsplaten, dakleien, bloembakken, vloertegels, verf, bitumen, mastiek, lijm, dichtingen, regenpijpen …

Helaas zijn asbesthoudende bouwmaterialen nog altijd alomtegenwoordig in ons vastgoedpatrimonium. Is je bedrijfsgebouw opgetrokken vóór het jaar 2000? Dan is de kans reëel dat er ook in jouw gebouw asbest zit.

Waarom is asbest zo gevaarlijk?

Asbest is gevaarlijk wanneer je er losse vezels van inademt. Deze zijn zo fijn dat ze doorheen de longblaasjes naar het long- of buikvlies migreren. Daar zorgen ze voor een chronische ontsteking. Uiteindelijk kan dit leiden tot een terminale vorm van kanker.

Asbest is een stille doder. Tussen blootstelling en ziekte kan er wel 40 jaar tijd zitten. Dit betekent dat we de komende jaren geen plotse terugval van het aantal slachtoffers mogen verwachten.

Wat moet je doen als werkgever?

Elke werkgever moet een asbestinventaris van zijn bedrijfsgebouw opstellen. Dit is een lijst met alle asbesthoudende materialen in het gebouw. Uiteraard kan je dit niet doen zonder een uitgebreide materiaalkennis ter zake. Vandaar dat je best een beroep doet op een expert van Liantis preventie en welzijn.

Bevat je bedrijfsgebouw asbest? Dan moet je de inventaris aanvullen met een beheersplan. Daarin stel je voor elk asbesthoudend materiaal een actieplan op. Als het gaat om asbest dat verborgen zit in de constructie, is het bijvoorbeeld beter om het gewoon te laten zitten. Als het gaat om asbest dat open en bloot aanwezig is en dat zich bovendien in een slechte (verweerde) toestand bevindt, dan moet je actieve maatregelen nemen: inkapselen, onderhouden, herstellen, verwijderen …

Mag ik zelf asbesthoudende materialen verwijderen?

Nee, asbest verwijderen is een risicovol werkje. Enkel wie hiertoe een specifieke opleiding genoten heeft, mag asbest verwijderen.

 

Ontdek hoe Liantis jou kan helpen om asbestrisico's in te perken.

Ontdek het hier
Terug