Goeiedag,
hoe kunnen we je helpen?

Welke opleiding moet een vertrouwenspersoon volgen?

De wetgeving rond psychosociale risico’s op het werk verplicht vertrouwenspersonen een basisopleiding van 30 lesuren te volgen. Een werknemer die aangesteld is als vertrouwenspersoon moet binnen de twee jaar na zijn aanstelling een opleiding volgen.

 

Waaruit bestaat een opleiding tot vertrouwenspersoon

Tijdens de opleiding tot vertrouwenspersoon leer je als toekomstig vertrouwenspersoon heel wat cruciale technieken om op een juiste manier om te gaan met het psychosociaal welzijn van collega’s. Denk maar aan:

  • Gespreksvaardigheden
  • Conflictbeheersing en bemiddeling.
  • Inzicht in psychosociale thema’s zoals stress, burnout, agressie, alcohol -en drugsgebruik.

Daarnaast krijg je ook het juridisch kader rond psychosociale preventie op de werkvloer voorgeschoteld: allemaal vereiste kennis en noodzakelijke vaardigheden voor het uitoefenen van de functie als vertrouwenspersoon.  

Intervisie voor vertrouwenspersonen: jaarlijkse herhaling

Elke vertrouwenspersoon moet jaarlijks een bijscholing of ‘intervisie’ volgen. Hierbij worden eerder aangeleerde vaardigheden opgefrist en komen ook nieuwe ontwikkelingen op wetgevend vlak uitgebreid aan bod.

Kosten opleiding vertrouwenspersoon

De kosten verbonden aan deze opleidingen (inclusief verplaatsingskosten) zijn ten laste van de werkgever. De tijd gespendeerd die je medewerker aan deze opleidingen spendeert, gelden bovendien als arbeidstijd en met je dus ook zo vergoeden.

 

Terug