Goeiedag,
hoe kunnen we je helpen?

Wanneer kan een werkgever een re-integratietraject opstarten voor een werknemer?

Wanneer een van je medewerkers langdurig uitvalt, is dit niet alleen een persoonlijk drama, het heeft ook een impact op je onderneming. Het is dan ook in ieders belang om deze medewerker zo gauw mogelijk terug aan de slag te krijgen. Een doordacht re-integratietraject helpt je medewerker om op een zo comfortabel mogelijke manier het werk te hervatten. Ontdek wat zo’n traject inhoudt en hoe Liantis je hierin kan ondersteunen.

 

Wat zijn de voorwaarden voor opstart?

 • Het gaat om een arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte (lichamelijke of psychische klachten). 
 • Het gaat om werknemers die aan jou verbonden zijn via een arbeidsovereenkomst. Ook statutairen komen in aanmerking.
 • Timing: het traject kan opgestart worden …
  • … door de werknemer, of zijn behandelend arts, indien de werknemer ermee instemt, in principe vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.
  • … door jou als werkgever, ten vroegste na een onafgebroken periode van drie maanden arbeidsongeschiktheid.

Een aanvraag voor een re-integratietraject gebeurt schriftelijk en is altijd gericht aan de preventieadviseur-arbeidsarts.

Wat gebeurt er na opstart van het traject?

De eerste stap binnen het re-integratietraject is een onderzoek bij de arbeidsarts. De arbeidsarts onderzoekt:

 • of de werknemer op termijn het overeengekomen werk opnieuw zal kunnen uitoefenen, dan wel of de werknemer definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk;
 • of er ander of aangepast werk kan worden gezocht.

De arbeidsarts overhandigt jou zijn of haar advies in het zogenaamde formulier voor de re-integratiebeoordeling.

Hoe kan het traject succesvol verlopen?

Als de arbeidsarts van oordeel is dat re-integratie mogelijk is, dan moet jij als werkgever een re-integratieplan uitwerken voor je werknemer. Hierin stel je concrete ondersteunings- en begeleidingsmaatregelen voor. Een mooi voorbeeld is progressieve tewerkstelling. Je werknemer komt dan gedurende een tijdje deeltijds werken om pas later voltijds te hervatten.

Wat als re-integratie niet lukt?

Dit kan als …

 1. … de arbeidsarts van oordeel is dat je werknemer definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk.
 2. … je geen ondersteunings- en begeleidingsmaatregelen kan aanbieden. Dit moet je beargumenteren in een gemotiveerd verslag.

Als het re-integratietraject niet succesvol blijkt, neem je best contact op met je klantenadviseur om te bekijken wat je verdere opties zijn. Liantis kan je helpen bij de uitwerking van een re-integratiebeleid in jouw onderneming. We bieden ook bijstand bij het samenstellen van een individueel re-integratieplan. Contacteer je klantenadviseur voor meer informatie. Je kan ook altijd terecht bij je arbeidsgeneesheer voor advies op maat van jouw onderneming.

 

Terug