Goeiedag,
hoe kunnen we je helpen?

Wanneer kan een werkgever een re-integratietraject opstarten voor een werknemer?

Om een vlotte terugkeer van langdurig afwezige werknemers mogelijk te maken, heeft de overheid een formeel re-integratietraject in het leven geroepen. Zowel jij als werkgever, je werknemer als het ziekenfonds van je werknemer kunnen dit re-integratietraject opstarten.

 

Wat zijn de voorwaarden voor opstart?

 • Het gaat om een arbeidsongeschiktheid als gevolg van ziekte (lichamelijke of psychische klachten). Bij een afwezigheid na een arbeidsongeval of als gevolg van een beroepsziekte kan geen re-integratietraject opgestart worden.
 • Het gaat om werknemers die aan jou verbonden zijn via een arbeidsovereenkomst. Ook statutairen komen in aanmerking.
 • Timing: het traject kan opgestart worden …
  • … door de werknemer, in principe vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.
  • … door jou als werkgever, ten vroegste na een onafgebroken periode van vier maanden arbeidsongeschiktheid.
  • … door de adviserend geneesheer van het ziekenfonds, na afloop van de periode van het gewaarborgd loon (dus vanaf het ogenblik dat de werknemer ten laste komt van het ziekenfonds).

De aanvraag tot opstart richt je aan de arbeidsarts.

Wat gebeurt er na opstart van het traject?

De eerste stap binnen het re-integratietraject is een onderzoek bij de arbeidsarts. Hij of zij bekijkt of de werknemer geschikt is om op termijn terug te keren naar de werkvloer. En onder welke voorwaarden dat kan. De arbeidsarts overhandigt jou zijn of haar advies in het zogenaamde formulier voor de re-integratiebeoordeling.

Hoe kan het traject succesvol verlopen?

Als de arbeidsarts van oordeel is dat re-integratie mogelijk is, dan moet jij als werkgever een re-integratieplan uitwerken voor je werknemer. Hierin stel je concrete ondersteunings- en begeleidingsmaatregelen voor. Een mooi voorbeeld is progressieve tewerkstelling. Je werknemer komt dan gedurende een tijdje deeltijds werken om pas later voltijds te hervatten.

Wat als re-integratie niet lukt?

Dit kan als …

 1. … de arbeidsarts van oordeel is dat je werknemer definitief ongeschikt is voor het overeengekomen werk.
 2. … je geen ondersteunings- en begeleidingsmaatregelen kan aanbieden. Dit moet je beargumenteren in een gemotiveerd verslag.

Als het re-integratietraject niet succesvol blijkt, neem je best contact op met je sociaal secretariaat om te bekijken wat je verdere opties zijn.

 

Lees alles over het re-integratietraject.

Lees hier alles

Terug