Goeiedag,
hoe kunnen we je helpen?

Wat is de taak van een EDPBW?

Je EDPBW of externe dienst voor preventie en bescherming op het werk is het verlengstuk van je interne preventiedienst. Samen waken ze over het welzijn en de gezondheid van je werknemers. De externe preventiedienst staat in voor alle taken waarvoor je interne preventiedienst te weinig expertise in huis heeft. Een voorbeeld bij uitstek is het medisch toezicht waarbij de arbeidsarts je medewerkers met een risico- of veiligheidsfunctie periodiek screent op werkgebonden gezondheidsklachten.

 

Ben je verplicht om een interne preventiedienst op te richten?

Als werkgever moet je je houden aan de welzijnswetgeving. Binnen dat kader ben je verplicht om een interne preventiedienst op te richten met aan het hoofd een interne preventieadviseur. Heb je minder dan twintig werknemers in dienst? Dan kan je zelf deze functie waarnemen. Wie meer dan twintig mensen tewerkstelt, moet hiervoor een werknemer aanduiden.

De welzijnswetgeving legt je interne preventieadviseur een duidelijk omschreven takenpakket op. Zo moet hij de veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen je organisatie in kaart brengen, arbeidsongevallen onderzoeken, de medische screening van werknemers organiseren, psychosociale problemen aanpakken, actieplannen en verslagen opstellen … 

Moet je aangesloten zijn bij een EDPBW?

Ja, want je interne preventieadviseur is (wellicht) onvoldoende geschoold om al zijn wettelijke taken te kunnen waarnemen. Zo kan enkel een arbeidsarts de medische screening voor zijn rekening nemen. Het onderzoek van een ernstig arbeidsongeval moet dan weer gebeuren door een daartoe opgeleide preventieadviseur. 

Voor alle taken waar je interne preventieadviseur onvoldoende geschoold en dus niet bevoegd is, moet je aankloppen bij een externe preventiedienst zoals Liantis preventie en welzijn.

 

Ontdek alle troeven van Liantis preventie en welzijn!

Klik hier
Terug