Goeiedag,
hoe kunnen we je helpen?

Wat doet een sociaal verzekeringsfonds?

Is het je niet helemaal duidelijk wat de rol is van een sociaal verzekeringsfonds? Je bent lang niet de enige, al speelt het sociaal verzekeringsfonds een erg belangrijke rol in je leven als ondernemer.

Aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds

Voor je start als zelfstandige moet je je aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Het sociaal verzekeringsfonds zorgt voor de berekening en de inning van je sociale bijdragen en voor de doorstorting van je bijdragen naar de overheid.

Die bijdragen zorgen ervoor dat je sociaal beschermd bent. Zo bouw je pensioenrechten op, heb je recht op terugbetaling van medische kosten en kan je aanspraak maken op een uitkering bij arbeidsongeschiktheid.

Ontdek hier welke rechten je als zelfstandige opbouwt.

Advies en ondersteuning door je sociaal verzekeringsfonds

Bij een werknemer zorgt de werkgever ervoor dat de RSZ-bijdragen betaald worden. De meeste werkgevers besteden de loonadministratie uit aan een sociaal secretariaat. Als zelfstandige sta je zelf in voor deze bijdrage.

Je sociaal verzekeringsfonds doet echter meer dan enkel bijdragen berekenen en innen. Het beheert je loopbaangegevens, zodat bijvoorbeeld de pensioendienst of het ziekenfonds je rechten correct kan vaststellen en toekennen.

Het is ook zelf bevoegd voor de toekenning en de uitbetaling van bepaalde uitkeringen, zoals voor vaderschaps- en geboorteverlof, moederschapshulp of overbruggingsrecht.

Daarnaast is je sociaal verzekeringsfonds je aanspreekpunt voor alle vragen die je hebt met betrekking tot:

  • uitkeringen, zoals pensioen, invaliditeitsverzekering, ziekteverzekering, moederschapshulp, moederschapsbescherming of overbruggingsrecht;
  • alles wat te maken heeft met je sociale bijdragen als zelfstandige;
  • advies over jouw sociaal statuut in functie van je zaak en carrière.
Terug