Goeiedag,
hoe kunnen we je helpen?

Wat is de KBO?

De Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) is een databank waarin de FOD Economie alle basisgegevens van ondernemingen en hun vestigingseenheden verzamelt. Om aan de slag te kunnen als zelfstandige, moet jouw unieke ondernemingsnummer hierin opgenomen zijn.

 

Welke gegevens vind ik terug in de KBO?

Elke onderneming heeft haar eigen ondernemingsnummer. Aan de hand van deze unieke code herkent de overheid jouw onderneming en alle gegevens die hieraan gelinkt zijn. Denk bijvoorbeeld aan het adres van je onderneming, welke activiteiten je uitoefent en wie de zaakvoerder van je onderneming is. 

Hoe bekom ik een ondernemingsnummer?

Als ondernemer kan je je ondernemingsnummer niet zelf creëren. Welke instantie hiervoor bevoegd is, verschilt naargelang het om een eenmanszaak of een vennootschap gaat.

Vennootschappen

Wanneer je een vennootschap (andere dan een maatschap) opricht, is het de griffie van de Ondernemingsrechtbank die het ondernemingsnummer na neerlegging van de oprichtingsakte creëert. Doorgaans is het de persoon die je met de oprichting van je vennootschap helpt (bijvoorbeeld de notaris, je boekhouder of het ondernemingsloket), die voor de neerlegging van de oprichtingsakte zal zorgen. 

Maar daarmee is de kous niet af. Ook bepaalde basisgegevens van je onderneming (zoals  de hoedanigheid, het adres van je vestigingen en de activiteiten die je zal uitoefenen) moeten in de KBO worden opgenomen. Zolang dit niet in orde is, mag je vennootschap haar activiteiten immers niet uitoefenen. 

Enkel het ondernemingsloket is voor de registratie van die basisgegevens bevoegd. Neem na de creatie van het ondernemingsnummer van je vennootschap door de griffie van de Ondernemingsrechtbank dan ook steeds contact op met een ondernemingsloket.

Eenmanszaken en maatschappen

Start je met een eenmanszaak of met een maatschap? Dan brengt het ondernemingsloket zowel de creatie van je ondernemingsnummer als de registratie van de basisgegevens van je onderneming in orde.

 

Terug