Goeiedag,
hoe kunnen we je helpen?

Moet ik mij als syndicus in de KBO registreren?

Sinds april 2017 is het wettelijk verplicht je mandaat als syndicus in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) te registreren. Geef via ons online inschrijvingsformulier je gegevens door en wij brengen dit snel voor jou in orde.

 

Is de registratie als syndicus verplicht?

Als je aangesteld bent als syndicus van één of meerdere verenigingen van mede-eigenaars (VME), dan moet je dit mandaat registreren in de KBO.  Of je syndicus bent als particulier of professioneel, als natuurlijk of rechtspersoon, en ongeacht hoe je werd benoemd, elke syndicus (uitzondering zie veelgestelde vraag nummer 3) moet z’n mandaat in de KBO registeren.

Ben je geen mede-eigenaar van het gebouw waarvan je syndicus bent, dan moet je bovendien:

  • ofwel een door het BIV erkend vastgoedmakelaar zijn ;
  • ofwel advocaat, fiscaal-accountant, landmeter-expert of architect zijn en aangesloten zijn bij je Orde of Instituut.

Hoe bewijs ik mijn mandaat als syndicus?

Meerdere documenten komen in aanmerking als bewijsstuk voor je mandaat. Afhankelijk van hoe je aangesteld werd, moet je volgend bewijsstuk voorleggen:

  • Benoeming in het reglement van interne orde: kopie van dat reglement.
  • Benoeming door rechter: kopie van het vonnis.
  • Benoeming door Algemene Vergadering (AV) van de VME: een kopie van het getekend verslag van de AV waarin je tot syndicus werd aangesteld of je mandaat werd verlengd. Opgelet, uit het verslag moet blijken dat je mandaat nog niet verstreken is. 

Hoe registreer ik mijn mandaat als syndicus in de KBO?

Je kan je mandaat niet zelf registreren in de KBO. Enkel een erkend ondernemingsloket zoals Liantis is hiervoor bevoegd. Je brengt je registratie gemakkelijk online in orde.

TIP: Ben je syndicus van meerdere VME’s? Duid dit dan aan in het inschrijvingsformulier. Wij nemen contact met je op en beperken je administratie tot een minimum.
Terug